نرم افزار ایمیل مارکتینگ چیست ؟

نرم افزار ایمیل مارکتینگ ابزاری است که با آن ایمیل هایی با تعداد بالا را ارسال میکنیم. نرم افزار ایمیل مارکتینگ معمولا به لیستی از مشتریان هرکسب و کار با هدف تبلیغات محصول و خدمات ارسال می شود. اغلب نرم افزار های ایمیل مارکتینگ توسط کسب و کارهای که تجارتشان مبتنی بر فروش است، استفاده می شود.