فواید نرم افزار ایمیل مارکتینگ

• نوعی از تبلیغات است که با ایمیل انجام می شود و امروزه افراد بیش از هرچیزی با آن سرو کار دارند.
• قابل انتقال در رسانه های اجتماعی است.
• مدیریت آسان مشترکین در نرم افزار ایمیل مارکتینگ
• گرفتن گزارشات به صورت آنلاین. گزارشاتی نظیر اسپم، نرخ کلیک، نرخ باز شدن
• قابلیت autoresponder
• مقرون به صرفه بودن تبلیغات با نرم افزار ایمیل مارکتینگ