چگونه از نرم افزار ایمیل مارکتینگ استفاده کنیم ؟

ایمیل می تواند یک ابزار آسان و موثر در بازاریابی باشد. شما می توانید اطلاعات مفیدی را برای اشخاص مختلفارسال انبوه کنید و اگر برای گیرنده جذابیت نداشته باشد بدو هیچ دردسری می تواند از لیست خود پاک و یا لغو عضویت کند. باید توجه کنید در نرم افزار ایمیل مارکتینگ هدفتان خرید مشتریان باشد. پس این ایمیل ها را به نحوی تنظیم کنید که مشتری را راغب به خرید کنید.

1-    هدف قرار دادن جمعی از مخاطبین:

این موضوع برای بازاریابان بسیار مهم است که لیستی از اشخاصی که محصولشا ن را می پسندند داشته باشند. بنابراین تعیین جمعیت این گروه ها یک هدف است. در جمع آوری این لیست ها به سن، جنسیت، سطح درآمد، تحصیلات، محل زندگی و مذهب توجه کنید.

2-    تاکید بر سود : همیشه منافع خود را از نرم افزار ایمیل مارکتینگ در نظر داشته باشید. در اولین قدم مشتری شما فقط می خواهد بداند به او چه چیزی ارائه می دهید ؟ در دفعات بعدی نرم افزار ایمیل مارکتینگمی توانید برای خوانندگان مطالبی ارسال کنید که بیشتر علاقه خود را به آنها نشان داده اند.

3-    تمرکز بر محتوای کوتاه و ساده : محتوای خوب نرم افزار ایمیل مارکتینگ باید کوتاه و درباره جزئیات موضوعی مشخص باشد. اگر ایمیلتان خیلی طولانی باشد ممکن است خاندن تمام آن از حوصله خواننده خارج باشد. و یا ممکن است توسط خواننده اسپم شود.

4-    ارائه محصولات ویژه:  خوانندگان را با ارائه محصولی ویژه و یا تخفیفی خاص جذب ایمیل خود کنید. این کار به افزایش میزان موفقیتتان در نرم افزار ایمیل مارکتینگ کمک می کند. مصرف کنندگان همواره با گرفتن تخفیف احساس رضایت از ارائه دهنده سرویس می کنند.

5-    تعیین مهلت برای خدمات : برای خدمات و سرویس های ویژه تان مهلت تعیین کنید و یا در ایمیل های بعدی به پایان زمان استفاده از خدمات ویژه اشاره کنید. زیرا ممکن است گیرنده فراموش کرده باشد.

6-    ایجاد راه ساده برای ارتباط بیشتر : حتما لینکی از سایت خود و یا شماره تماسی از مشترکین خود در ایمیل خود قرار دهید.