چند اشتباه رایج در استفاده از نرم افزار ایمیل مارکتینگ که باعث افزایش نرخ اسپم می شود

در نرم افزار ایمیل مارکتینگ بعضی از بخش های قانون اسپم کاملا واضح است این که کاربران ایمیل هایی که از دیدشان مشکوک و ناشناش باشند را اسپم می کنند. اما برخی قوانین آن کمی مبهم می باشد که بعضی از آن ها اگر شکسته شود تا 16000 دلار برایش جریمه در نظر گرفته شده است.

در این جا چند اشتباه رایج که معمولا ناخواسته توسط بازاریابان ایمیل هنگام استفاده از نرم افزار ایمیل مارکتینگ انجام می شود و منجر به اسپم ایمیل ها می شود، برایتان توضیح داده می شود

- با وجود لینک لغو اشتراک در نرم افزارایمیل مارکتینگ، اجازه لغو اشتراک را به مشترکین نمی دهید

مطمئنا لینک لغو اشتراک را در انتهای اکثر خبرنامه های تبلغیاتی دیده اید. نرم افزار ایمیل مارکتینگ امکان لغوعضویت را به معنای احترام به حقوق مشتری با دسترسی آسان در اختیار کاربران قرار می دهد.

شما ممکن است متوجه شده باشید حتی Gmail نیز امکان لغو عضویت یا لغو ارتباطات ایمیلی را نیز در قالب یک لینک فراهم کرده است، تا شما به راحتی با کلیک بر روی این لینک بتوانید لغو عضویت کنید.

اجازه لغو اشتراک یکی از مهم ترین قواعدی است که باعث می شود در ذهن کاربران باقی بمانید. زیرا آن ها واقعا باید خواستار ایمیل های شما باشند در غیر این صورت ایمیل های خود را به سمت پوشه اسپم هدایت کرده اید.

- مشتریانی که درخواست لغو اشتراک کرده اند را از عضویت خارج نمی کنید

بعد از آن که امکان لغو اشتراک آسان را در خبرنامه هایتان فراهم کردید حال باید واقعا کاربرانی را که درخواست لغو عضویت کرده اند را از لیست خود خارج کنید. اگر نرم افزار ایمیل مارکتینگ شما این امکان ار به صورت خودکار برای شما فراهم نکرده و شما باید به طور دستی ایمیل ها را از لیست خارج کنید، توجه کنید که حداکثر تا 10 روز پس از درخواست لغو اشتراک باید مشترک را از لیست خود حذف کنید. در حال حاضر نرم افزار ایمیل مارکتینگ این امکان را فراهم کرده است که برای کاربرانی که لغو اشتراک می کنند ایمیلی ارسال نشود اما آن ها را از لیست ایمیل شما حذف نمی کند.

 

- به طور واضح خود را به مشتری معرفی نمی کنید

زمانی که توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگ ایمیلی ارسال می کنید مشتری نیاز دارد تا مطمئن شود شما، شرکت و کسب و کارتان معتبر است. خطی که در آن نام فرستنده نوشته می شود بسیار مهم است (from : “ sender name ”)  این قسمت باید به طور دقیق پر شود و مشخص کننده شخص و یا شرکتی معتبر باشد و مشتری بداند واقعا چه کسی این ایمیل را ارسال کرده است. زمانی که شما نامی از شرکت و یا برند خود را می نویسید به طور صد درصد نشان می دهید که بخشی از یک کسب و کار می باشید و این موضوع ار لحاظ روانشناختی روی برداشت خواننده از شما تاثیر مثبت می گذارد.

در مقاله ی بعدی اشتباهات رایج دیگری را به شما ارائه خواهیم داد.