راه های رسیدن به نرخ باز شدن بالا در ایمیل های ارسالی

تمامی بازاریابان به دنبال لیست ایمیل بلند بالا با تعداد آدرس ایمیل زیاد می باشند. اما آیا همیشه بیشتر داشتن بهتر است ؟ با توجه به تجربه بازاریابان موفق، نتایج بزرگ را از گروه های کوچک می توان بدست آورد.

شما می توانید طی چند سال یک لیست بسیار طولانی از آدرس های مشتریانتان جمع آوری کنید، با این که همیشه در مورد اعتبار این آدرس ها نگران هستید، هیچ راهی نیز برای چک کردن اینکه آیا این آدرس ها فعال هستند یا نه ، ندارید. با این حال می دانید که هر زمان خبرنامه ای ارسال می کنید گزارش Bounce های آن به شما می رسد.
اما اغلب مواقع لیست بسیار طولانی در عین فریبنده بودن، نرخ bounce بدی دارند و قابلیت آن ها پائین تر است. مطمئن باشید اگر لیست ایمیل خود را هدفمند نکنید در طولانی مدت نجات بخش کسب و کار شما نخواهد بود. 
پس به دنبال یک استراتژی برای ایمیل مارکتینگ خود باشید، در روند کاری خود از یک نرم افزار ایمیل مارکتینگ استفاده کنید، همه چیز را دوباره با برنامه طراحی کنید.
شما نیاز دارید یک تیم با مهارت در زمینه ی استفاده از نرم افزار ایمیل مارکتینگ مربوط می شود گردهم آورید. مهارت هایی چون تهیه محتوا و مقاله، ترجمه، بازاریابی، آی تی ،فروش، بایگانی اطلاعات و غیره....
اگر تا قبل از این بدون برنامه خبرنامه های خود را ارسال می کردید و پس از ارسال، آن ها را رها کرده و گزارشات بعد از ارسال را نادیده می گرفتید، روال خود را تغییر دهید و در نرم افزار ایمیل مارکتینگ خود شروع به بررسی خبرنامه ها و لیست ایمیل کنید. 
بعد از آن شروع به ارسال خبرنامه ها به روال قبل کنید اما با این تفاوت که معیارهای عملکرد و گزارشات لیست های خود را مشاهده کنید.
سپس با بررسی این گزارشات تغییرات زیر را در نرم افزار ایمیل مارکتینگ خود اعمال کنید:
Hard Bounce ها را از نرم افزار ایمیل مارکتینگ حذف کنید : 
همان طور که قبلا اشاره شده است، این ها آن دسته از آردس ایمیل هایی هستند که دیگر هیچ گاه خبرنامه شما به آنها نمی رسد. که البته نرم افزار های ما به طور خودکار در ارسال بعدی به این نوع از آدرس ها خبرنامه ارسال نمی کند و لیست آن ها را برای کاربران به نمایش می گذارد. 

قاعده ای برای Soft Bounce ها : 
این دسته از ایمیل هایی هستند که در حال حاضر خبرنامه شما به آن ها نمی رسد اما ممکن است در آینده delivered  شوند. به طور مثال ممکن است inbox دریافت کننده پر باشد. اما ممکن است آن مشترک خواهان دریافت خبرنامه شما باشد پس برای آن ها چنین قاعده ای را تعیین کنید که اگر هر آدرس Soft     Bounce برای سه بار در لیست Bounce ها قرار گرفت آن را از لیست خود حذف کنید.

مشترکین غیر فعال را پاک کنید :
 هر چند ماه یک بار نرم افزار ایمیل مارکتینگ خود را بررسی کنید و آدرس ایمیل هایی که برای مدت طولانی خبرنامه های شما را باز نکرده اند را حذف کنید.