23
فروردین

چه موضوعی را برای ایمیل های ارسالی انتخاب کنیم؟

اولین راه برای پیدا کردن موضوع ایمیل تبلیغاتی در نرم افزار ایمیل مارکتینگ، هدف گزاری می باشد.

چگونه در ذهن مخاطب ارزش افزایی کنیم ؟ در واقع اگر ایمیل شما حاوی یک تبلیغ بزرگ از شرکت شما باشد نه تنها ایجاد ارزش در ذهن مخاطب نمی کنید بلکه با لغو عضویت مشتریانتان نیز مواجه می شوید.

 • رقیبان خود را جستجو کنید و عضوی از نرم افزار ایمیل مارکتینگ آن ها شوید
   عضو خبرنامه رقیبان خود باشید ایده ها و روش های فروش آن ها را در نظر بگیرید چشم از آن ها بر ندارید و برای خود ایده سازی کنید.
 • اخبار شرکت خود را به اشتراک بگذارید
   به اطراف تجارت خود توجه کنید و اخبار سازمان خود را مانند استخدام های جدید، مشاغل جدید، تندیس هایی که کسب می کنید، قراردادهای مهم، گسترش در تجارتتان، شرکت در همایش ها ،سمینارها ، نمایشگاه ها، رسیدن به اهداف خود را با مخاطبین خود به اشتراک بگذارید
 • اخبار جدید را مدنظر بگیرید و از آن در نرم افزار ایمیل مارکتینگ خود استفاده کنید.
   به کلیه اخبارهای داخلی و خارجی گوش بدهید و آن چه را که به تجارت شما ربط دارد جدا کنید و از آن به عنوان موضوعی برای ارسال خبرنامه توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگ،  به مشتریانتان استفاده کنید. از این روش می توانید برای معرفی محصولات جدید خود یا روش های ترویجی و ترغیبی محصولات و خدمات خود استفاده کنید
 • تفکر فصلی داشته باشید
   موضوعات فصلی برای ارائه ایمیل تبلیغاتی بسیار مناسب می باشند. به فصل توجه کنید و اگر محصول شما مر بوط به فصل خاصی می شود از همان برای ترغیب و تبلیغ استفاده کنید.
 • با مشتریان خود صحبت کنید
   سوالی که در ذهن مخاطبانتان وجود دارد را پیدا کنید با نیروهای فروش خود صحبت کنید و ایده و نظر مشتریانتان را نسبت به محصولات و خدماتتان دریابید. از همان موضوعات برای ارسال ایمیل تبلیغاتی و موضوعی برای ایجاد ارتباط با آن ها استفاده کنید . حتی می توانید یک تحقیق در زمینه تفکرات مشتریان نسبت به برند خود انجام داده و نتیجه آن را توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگ  ارسال نمایید.