چرا نرم افزار ایمیل مارکتینگ برای کسب و کارهای کوچک خوب است؟

بیش از 34 درصد مردم از ایمیل استفاده می کنند. یعنی نزدیک 2.5 بیلیون ایمیل... پیش بینی می شود این عدد تا سال 2018 به 2.8 بیلیون برسد. بله، ایمیل بسیار محبوب است. اگر صاحب یک کسب و کار کوچک هستید نرم افزار ایمیل مارکتینگ یک مسیر خیلی شخصی برای رسیدن به هدف های شماست. لیست ایمیلی شما پایان ناپذیر است وقتی 2.5 بیلیون کاربر وجود دارد. اگر هنوز فکر می کنید نرم افزار ایمیل مارکتینگ چیز مهمی برای شرکت شما نیست، اشتباه می کنید، شبکه های اجتماعی فاکتور بسیار مهمی در استراتژی بازاریابی کسب و کار شماست. شبکه های اجتماعی  بزرگ ترین کانال برای درگیر ساختن مخاطبان شماست و بهترین مسیر ارتباطی برای شناساندن کسب و کارتان محسوب می شود. شبکه های اجتماعی در رسیدن به اهدافتان کمک بسیار ارزشمندی هستند اما وقتی مخاطبان شما تبدیل به مشتری و حامی شما شدند ایمیل مارکتینگ وارد می شود. یک تحقیق در سال 2015 نشان داده است که به دست آوردن مشتریان جدید از طریق ایمیل مارکتینگ 4برابر سال 2013 بوده است. در واقع 7 درصد مشتریانی که در اینترنت وقت می گذارند را جذب می کند. این مدل از بازاریابی راحت، موثر و به صرفه است و به صاحبان کسب و کارها اجازه می دهد تا به تعداد زیادی از مشتریان دست پیدا کنند. برای کسب و کارهای کوچک با سرمایه های محدود نرم افزار ایمیل مارکتینگ بهترین راه تبلیغات است.