مقایسه قیمت نرم افزار ایمیل مارکتینگ

تعداد ارائه دهندگان سرویس نرم افزار ایمیل مارکتینگ بسیار زیاد است.اما اکثر آن ها مبالغ هنگفتی برای ارائه خدمات خود می گیرند..حتی اگر یک ابزار سلف سرویس هم باشد اما در آخر شما مجبورید تمام کار را خودتان انجام دهید.در اینجا لیسی از ارائه دهندگان نرم افزار ایمیل مارکتینگ و قیمت های آن ها برای این سرویس آورده شده :

کمپانی تعداد مشتریان قیمت سالانه
Campaign Monitor بالای 10,000 نفر $1200
MailChimp بالای 10,000 نفر $900
ConstantContact بالای 10,000 نفر $900
Aweber بالای 10,000 نفر $900
iContact بالای 10,000 نفر $750
VerticalResponse بالای 8,000 نفر $734
MadMimi بالای 10,000 نفر $432
MailerLite(نرم افزار ایمیل مارکتینگ ما) بالای 10,000 نفر $99