Spamming

اسپمینگ و یا اصطلاحا هرزه نگار، سیستمی می باشد که معمولا در جلوگیری از ورود ایمیلهای ناخواسته و یا به هدف به خصوص تبلیغات، در اختیار کاربران اینترنت قرار گرفته است. معمولا کسب و کار با استفاده از نرم افزار ایمیل مارکتینگ به صورت انبوه ایمیل های تبلیغاتی به مشتریان خود ارسال می کنند. هر مشتری اگر خواهان در یافت این ایمیل ها نباشد می تواند آن را اسپم کند. معمولا به کسب و کارهایی که از نرم افزار ارسال ایمیل گروهی استفاده می کنند برای کمتر اسپم شدن ایمیل هایشان توصیه می شود که جمله ای و یا لینکی مبنی بر لغو اشتراک در خبرنامه خود قرار دهند تا مشتری به جای سپم کردن، لغو اشتراک کند. زیرا هرچه نرخ اسپم شما بالا تر باشد به ضرر کشس و کار و ایمیل مارکتینگ شما خواهد بود.